On-Grid İzole Sistem, üretilen elektriğin tümünün yalnızca bağlı bulunan tesisin iç ihtiyacını karşılamak için kullanıldığı ve hiçbir koşulda şebekeye enerji verilmeyen güneş enerji santrali sistemleridir. On-Grid İzole Sistemler’de üretim fazlası ek sistemlerin desteği ile depolanarak yeniden kullanılabilir.

Kapasite Engeli Bulunmaz;

Sistem şebekeye bağlı olmasına rağmen, şebekeye üretim fazlası elektrik verilmeyeceği için; tüketim tesisinizin bağlı bulunduğu trafo merkezinde, güneş enerji santrali kurulumu için gerekli boşluk olup olmadığı sorgulanmaz. Güneş enerji santrali kurulumu için gerekli izin ilgili Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından verilir.

Kurulumu hızlıdır;

Mevcut trafo ve elektrik bağlantısı üzerinden şebeke bağlantısı yapılır. Tüketim tesisinizin bulunduğu çatıya veya zemine uygun büyüklükteki güneş enerji santrali kurulumu uzun izin prosedürlerine takılmadan hızlı şekilde tamamlanır.

Kurulum Maliyeti Düşüktür;

On-Grid İzole Sistemde, enerji depolama ihtiyacı yoktur. Elektrik ihtiyacınızı güneş yeterli oldukça öncelikle güneşten karşılarsınız, iç tüketimin güneş enerji santralinin üretiminden fazla olduğu durumlarda ise kalan ihtiyaç kadar enerji mevcut şebekeden karşılanır.

​ Artan elektrik fiyatlarından etkilenmeden; tesisinize kurulabilecek güneş enerji santrali yatırımı ile , önemli bir maliyet avantajı sağlamış olursunuz.

tozoğlu solar on grid izole sistem güneş enerjisi santrali