Güneş Enerjisinin Avantajları

Güneş, ülkemizin coğrafi konumu göz önünde bulundurulduğunda yoğun bir şekilde faydalanabileceğimiz, bol ve tükenmeyen bir enerji kaynağı olarak sahip olduğumuz değerli kaynakların belki de en önünde geliyor. Güneşten ısı ve elektrik üretimi yapılması; diğer enerji üretim yöntemlerine kıyasla bir çok avantajı da bünyesinde barındırıyor.

Geleneksel enerji üretim yöntemlerinde çevreye kalıcı zararlar verilebilmektedir. Termik santrallerde zararlı gaz salınımları oldukça yüksek miktardadır. Nükleer enerji santrallerinde radyasyon salınımları geri dönüşü olmayan zararlar verebilmektedir. Yine geleneksel yöntemlerde ihtiyaç duyulan ham maddeler tükenebilir rezervlerden temin edilmektedir.

Güneş Enerji Santralleri duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi çevreyi kirleten faktörler bulunmadığından en temiz enerji üretim yöntemleri arasındadır.

Enerjiye ihtiyaç duyulan her yerde yararlanılabilir. Yerel uygulamalar için oldukça elverişli bir yapıya sahiptir. Ham maddede dış ülke bağımlılığını ortadan kaldırır. Fazla karmaşık teknolojilere ihtiyaç duyulmaz. Bu sebepler ile Güneş Enerjisi Santralleri kurulum maliyetleri, diğer enerji santrallerine kıyasla oldukça düşüktür. Kurulum maliyetlerindeki ekonomiklik, bakım ve işletme maliyetlerinde de kendisini korur.

Ham madde tedarik sorunu olmayan, çevreye zarar vermeyen, kurulum maliyetleri düşük Güneş Enerjisi Santralleri mirasçısı olduğumuz geleceğimiz için değerli bir yatırımdır.

Güneş enerjisi, güneşten elektrik üretimi, güneş enerjisi santrali kurulumu