Devlet Alım Garantisi

Güneş enerjisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti alım garantisi sunmaktadır. Güneş enerjisinde devletin alım garantisi şartları lisanslı ve lisanssız üretim olarak iki başlık altında incelenebilir.

Lisanslı Elektrik Üretimi

1 MW üstü kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali uygulamalardır. Tüketim göstermek zorunluluğu olmadan, üretilen elektrik şebekeye direkt verilebilir.

Lisanslı Güneş Enerjisi Santrali projelerinde lisans süresi 49 yıldır, ayrıca üretilen enerji piyasa koşullarında da satılabilmesi mümkündür.

GES proje dosyasının başvuru süreci öncesinde en az 6 aylık güneş istatistiği ve reel  meteorolojik güneş ölçümü şartı aranmaktadır.

Lisanslı GES başvuru süreci,  Enerji Bakanlığının hedefleri göz önünde bulundurularak EPDK’nın sene içerisinde açtığı proje dosyası başvuru süreci ile başlamaktadır. Başvuru süreci 3-4 günden oluşur ve başvurunun yapıldığı yıl için bir kapasite belirlenmektedir.

Proje dosyasının verilmesinin ardından dosyalar EPDK tarafından incelendikten sonra  TEİAŞ tarafından trafo merkezlerindeki kapasiteye ve yarışma süreci kriterlerine göre GES yatırımcıları arasında ilgili başvurulan projeler netleştirilmektedir.

Lisanslı Güneş Enerji Santralleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) gerekliliği bulunmaktadır. ÇED raporu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edilmesi gerekmektedir.

Lisanssız Elektrik Üretimi

1 MW altı kurulu güce sahip Güneş Enerjisi santrali uygulamalarıdır. Üretilen elektriğin %3 (otuz üçte bir) oranı tüketim gösterilmek zorunluluğu bulunmaktadır. Üretilen enerji fazlası “elektrik mahsuplaşma esasları” na uygun olarak şebekeye verilebilir.

Lisanssız projelerde devletin alım garantisi Resmi Gazete’de yayınlandığı üzere 10 yıldır. 10 yıl sonrasında piyasa koşullarına göre yeniden gözden geçirilecektir.

Lisanssız GES’ler için güneş ölçüm zorunluluğu yoktur. Dilediğiniz trafo merkezinde TEİAŞ tarafından yeterli kapasite olması halinde çağrı mektubu almak için ilgili dağıtım şirketine başvuru yapılabilmektedir.

Güneş Enerji Santrali Lisanssız Başvuru Süreci, ilgili dağıtım şirketlerinin her ay yayınladığı kapasite durumlarına göre, gerekli belgeler hazırlanarak yapılmaktadır. Başvuruyu takip eden iki (2) ay içerisinde de ilgili dağıtım şirketinden kurum görüşü alınabilmektedir.

Tüm başvurular dağıtım seviyesinden yapılmaktadır.

1 MW altı Lisanssız Güneş Enerji Santralleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) gerekliliği bulunmamaktadır.

Lisanslı ve Lisanssız GES yatırımlarının yalnızca kabul süreçlerinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Yapılan yatırımların şekli ve büyüklüğü farklı olup her ikisi de yenilenebilir enerjiye tam destek vermektedir.

Güneş her ölçüde , her bütçede , her alanda ,ve her yerde yapılabilecek en verimli en uygun yenilenebilir enerji tesislerindendir .

güneş enerjisi devlet alım garantisi karlı bir yatırım fırsatı sunuyor